Kleine reparaties

De meest voorkomende kleine reparaties aan het houtwerk kunnen wij voor u verzorgen. Ons gecertificeerde personeel kan eventueel geconstateerd houtrot direct voor u oplossen zonder tussenkomst van derden. Uiteraard nadat eerst de kosten en werkwijze met u zijn doorgenomen en akkoord bevonden.

Mochten er problemen geconstateerd zijn die een andere deskundige vragen dan hebben wij in de loop der jaren een keur aan vaklui om ons heen verzameld die hierop direct in kunnen springen. Denk hierbij aan timmerlieden, loodgieters en elektriciens waar wij korte lijnen mee hebben.

Uiteraard kan dit allemaal door ons en via ons gerealiseerd worden indien u dit wenselijk vindt.